Een verpleegkundig specialist kan, net als de huisarts, veel voorkomende klachten behandelen. In de opleidingsfase gebeurt dit nog onder supervisie van de huisarts. Hierbij worden de diagnose, behandeling en voorgeschreven medicatie door de huisarts gecontroleerd en eventueel besproken. Indien nodig overlegt zij tijdens het consult met de huisarts. De verpleegkundig specialist kan zelfstandig diagnosticeren, behandelen, medicatie voor schrijven en  verwijzen naar een specialist.

Zij heeft als extra aandachtsgebied de ouderenzorg.